Ürünler
Ekstruder

Gıda maddelerinin çoğu endüstrüyel olarak değişik tekniklerde işlenebilmektedir. Bu tekniklerden birisi de extruzyonla işleme teknolojisidir. Extruzyon işlemi kısaca yoğurma, ısıtma (pişirme) ve kesme şeklinde tanımlanabilir.

Gıda sektöründe kullanılan ürünler (soya fasulyesi, buğday, mısır) ısıya duyarlıdır,

extruder, bu ürünlerin işlenmesinde en etkili yöntemdir.

Tasarladığımız Extruder makinesi ile farklı makinelerin yaptığı işlemleri tek bir sistem altında toplanmıştır. Belli bir derecede karıştırma extrude etme, kesme, şekillendirme ve kurutma prosedürleri aynı zaman diliminde gerçekleştirilerek kısa sürede etkili üretimin gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Makotom extruder makinesi, yapılan iyileştirmeler neticesinde yüksek üretim ve düşük güç tüketimi elde edilmiştir ve verim arttırılmıştır bu da üretim maliyetlerinin düşmesine neden olmuştur.

Ayrıca extruder makinesinde kullanılan kaliteli malzemelerin sayesinde yüksek kalite elde edilmiş bakım maliyetleri düşürülmüştür.

Extruder’in Avantajları

 1. Hububatların ve nişastaların jelatinizasyonu sonucunda su absorbsiyonu büyük oranda artırılmaktadır. Ayrıca jelatinize olmuş nişastaların elastikiyet, gaz tutma özellikleri, hamur karakteristikleri ve işleme sırasında glüten gelişimi gibi foksiyonel karakteristikleri gelişmektedir. Extruzyonla pişme sırasında jelatinize olan nişastalar ilave edilen protein vitamin, mineral, gıda boyaları, aromalar gibi mikro ingredientlerle uniform bir şekilde tüm extrudata bağlar. Bu da partikül iriliği ne olursa olsun tüketicinin her extrude gıda alışında bu katkı maddelerini aldığını gösterir. Ayrıca extruzyonla pişmiş karbonhidratların çözünürlük ve tekstürel karakteristikleri büyük oranda düzeltilebilir. Böylece , kurutulmuş bebek mamulleri gibi çözünebilir veya çok yoğun kahvaltılık hububatlar gibi çiğnenebilir veya bunların arasında bir yoğunlukta tekstürel karakteristikler de ürünler elde edilebilir.
 2. Soya ve bazı baklagil proteinlerinin işlenmesinde önemli olan gelişmeyi engelleyici inhibitörlerin inaktivasyonu sağlanır. Isıl işlem görmemiş soya proteinlerinde bulunan tripsin inhibitörünün gelişimini engellemek için ısı gereklidir. Birden falza hammadde bir arada işlendiğinde bu tip bitkisel proteinlerle birlikte karışım haline getirilmiş hububat unu veya nişastasını da işleyerek çirişlendirir ve istenen tekstürel özellikler kazandırılır.
 3. Ürün başına düşen maliyet extruzyonla pişirme sisteminlerinde diğer bilinen endüstrüyel pişirme yöntemlerine göre daha düşüktür.
 4. Sistemin parçaları olan pişiriciler, kurutucular ve soğutucular kolaylıkla monte edilebilir ve sökülüp temizlenebilr. Karışım içindeki farklı hammaddekeri aynı anda işleyerek mamul madde haline getirilmesi hammaddenin ayrı ayrı işlenip sonra karıştırılmaları sırasında meydana gelebilecek kontaminasyon tehlikesinide asgariye indirmektedir. Toplam bakteri çok düşüktür, böcek, larva. Patojener veya salmaonellaya tavsiye edilen sanitasyon işlemlerine uyulduğu sürece rastlamaz.
 5. Eğer gerekn sanitasyon işlemleri uygulanırsa extruzyonla pişirilmiş ürünlerin raf ömrü soğutma gerektirmeyecek kadar uzundur. Extruzyonla pişirme sırasında yağlarda acılaşmaya neden olan enzimler de inaktive edilir ve lipidlerin oksidasyona karşı stabiliteleri artırılır. Extrudeler pastörizatör etkisi gösterirken lipaz enzimi inaktive edilir ve extrude ürünlerin raf ömrü uzatılır.
 6. Extruzyonla gıda işleme teknolojisi çok yönlüdür. Aynı extruder sistemindeki parçalarda (vida, başlık vb) yapılabilen modifikasyonlarla tek bir ürün  sade veya proteinlerle zenginleştirilmiş olarak çeşitli çerezler, kahvaltılık hububat ürünleri, çorbalıklar, bebek mamaları, tekstüre edilmiş bitkisel proteinler gibi çok çeşitli ürünler üretilebilir.ürün hattındaki bu esneklik modern extruderlerin en önemli özelliğidir.
 7. Üretimin her bir tonu için daha az sayıda işçiye ve daha az yere ihtiyaç vardır. Sistem parçalarının dikkatli bir şekilde yerleştirilmesi işçilik gereksinimlerini büyük oranda azaltmaktadır.
 8. Extruderler çeşitli,takstür, boyut, yoğunluk, rehidrasyon oranları ve rehidrasyon karakteristikleri açısından çok geniş bir aralıkta ürünler üretebilir. Hammadde olarak tek bir madde veya değişik karışımlar bir arada kullanılabilir.
 9. Yüksek sıcaklıkta kısa sürede çalışan extruzyon pişiriciler protein kalitesine zarar vermeden ve minimum vitamin kaybı ile bitkisel proteinleri pişirebilir.
 10. Extruderler çok sayıda ingredienti pişirebilir. Bunlar değişik hububatların unları, yağlı tohum ve baklagil proteinleri, yaş öğütülmüş nişastalar, kök karbonhirartlarının dehidrate edilmiş unları, yağsız bitkisel proteinlerindir (soya, yerfıstığı, keten tohumu, kurutulmuş hindistan cevizi içi vb) yumurta proteinleri, balık proteinleri ve et proteinleri yukardaki ingredientlere kuru vaya sulu formda exruzyonla pişirmeden önce ilave edilebilir. Karışıma HT/ST extruzyonla pişirmesi sıasında sentetik aminı asitler ilave edilebilir. Pek çok aroma maddesi HT/st extruzyonla pişirme sırasında stabil kalır. Fakat bazı aromalar da buharlaşabilir nitelikle olduğu için extruzyondan ve kurutmadan sonra yağ emülsiyonunda tutulmalıdır.
 11. Mühendislik bilgisi gerektiren bu tip gıdalar endüstrileşmiş toplumlarda hızlı bir şekilde gelişen üretim sektörüdür.
 12. Extruderler çevre kirlenmesine neden olabilecek herhangi bir atık su vaya ekolojik zararlı madde meydana getirmezler.
 13. Üretim kapasiteleri yüksektir. Üretimin her tonu için bilinen pişirme metodlarına göre daha az toplam enerji gerektirir.