Kurumsal
Kalite Politikamız
KALİTE POLİTİKAMIZ

   KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Amacımız; kaliteli, hijyenik, helal ve istikrarlı üretim yaparak müşterilerimizin satın aldığı ürünlerden maksimum düzeyde memnun kalmasını sağlamaktır. Bunun için; firmamızın yetenekli ve kalifiye personel istihdamını, kaliteli ve helal hammadde alımını sağlayarak, üretilen malın hammadde alımından nihai tüketiciye ulaşana kadar tüm aşamalarında, toplum sağlığının önemini unutmadan kalite ve helal üretim yapmak, işletmemizdeki tüm faaliyetlerimizin temelini oluşturmaktadır.

  

Üst yönetimi olarak;

• Kalite ve hijyen sanitasyon yönetim sistemi ve gıda güvenlik yönetim sistemlerini uygulayarak güvenli kılınmış ürünü, sürekliliğini ve güncelliğini sağlayarak müşterilerimize zamanında, güvenli, helal, hijyenik ve kaliteli ürünler sunmak,

• Ulusal ve uluslar arası standartlar ile kanun ve yönetmeliklerde belirtilen ve müşterilerimizce talep edilen gıda güvenliği gerekliliklerine uygunluğu sağlamak,

• Müşteri memnuniyeti ve sürekli iyileştirmeyi  sağlayarak müşteri odaklı çalışmak,

• Tedarikçiler ile ilişkilerini sürekli sağlıklı tutarak kaliteli hammadde temini sağlamayı,

• Teknolojiyi yakından takip ederek, çağın gerektirdiği uygulamalarla, insan kaynakları odaklı yönetim felsefesini uygulayarak, karlılığı ve verimliliği arttırmayı

• Evrensel değerlere bağlı kalarak sektörde büyümeyi, yürürlükteki mevzuat ve yasalara uymayı,

• Çevreye ve doğaya duyarlı ve tüketici haklarına saygılı olmayı, çalışanların sağlığına ve iş güvenliğine önem vermeyi,

• Personelimizi sürekli eğiterek; kalite, hijyenik, helal ve gıda güvenliği hakkında bilinçli ve sorumluluk sahibi, eğitimli ve kalifiye personelle çalışmak,

• İletişim proseslerini etkin bir şekilde uygulayarak, tarladan sofraya gıda zinciri içerisindeki tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve diğer tüm gruplarla gıda güvenliği konusunda etkin iletişimi sağlama,

Taahhüdünü veriyoruz.