Kurumsal
Kadın İstihdam
KADIN İSTİHDAM

Fırsat eşitliğine katkı sağlamak, toplumun kalkınmasında önemli bir görevdir. Kadınların iş gücüne katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesinin yanı sıra ekonomik büyümenin de önemli bir unsurudur. Ekonomik büyüme ve yoksulluğun azaltılması bakımından daha yüksek kadın işgücü katılımı gereklidir. Uluslararası deneyimler, kadınlar ile erkekler arasından daha fazla ekonomik eşitlik sağlanması ile yoksulluğun azaltılması, daha yüksek gayrisafi yurt içi hâsıla ve daha iyi yönetişim arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Kadınların işgücü piyasasına katılımlarının önündeki engelleri kaldırmak için kaliteli istihdama erişim, ayrımcılıkla mücadele, eğitimde fırsat eşitliği, iş-aile yaşamı uyumu gibi pek çok alanda daha iyi politikalar geliştirilmesi gerekiyor. Biz bu görev bilinciyle %50 oranında kadın istihdamı sağlamanın gururunu yaşıyoruz.